تبلیغات
★ŠTØRIËŠ LÃŇD★ - love=hatred/part4

love=hatred/part4

سلام سلام سلام
چطورید دوستان
امیدوارم بهتون خوش بگذره

قسمت جدید داستانو براتون اوردم
بدویید ادامه


پارت 4

 

تمام گروه به یه کافی شاپ نزدیک سالن کنسرت رفتن ،وقتی وارد شدن مردم با ذوق و شوق


 نگاهشون میکردن و ازشون عکس و امضا می خواستن و اعضا هم مجبور بودن که بشینن و امضا بدن.


تقریبا یک ربع گذشته بود که چندتا از اعضای جی جی وارد شدن و مردمی که از اعضای


 سوجو امضا گرفتن به سمت اعضای جی جی  رفتن و از اونها هم عکس خواستن.


شی وون سویونگ رو دید و برای اینکه سویونگ نبینتش روشو برگردوند اما سویونگ با

 دیدنش به سمتش رفت.

تو همون لحظه دونگه که در حال امضا دادن بود یکدفعه چشمش به ته یون میفته که داره با

شادی و ذوق با همه عکس میگیره اما تو همین حال و هوا بود که صدای داد زدن دو نفر

 حواسشو پرت میکنه ؛شی وون و سویونگ داشتن با هم دعوا میکردن و صداشون  تمام کافی

شاپ رو پر کرده بود

سویونگ:این چه طرز حرف زدن با منه ...من فقط خواستم بابت مشکلی که پیش اومد ازت

 عذر خواهی کنم.

شی وون:مطمئنی فقط میخواستی عذر خواهی کنی؟لحنت که اینو نشون نمیده


سویونگ:تو مطمئنی خوبی؟فکرکنم سرت تکون خورده داری هذیون میگی


شی وون:فکر کنم دیگه داری ...


کیوهیون وسط حرف شی وون:بس کنید این بچه بازیا رو اینم چیزیه دارید سرش بحث می کنید!!

سویونگ:درسته ولی این رفیق شماست که فعلا دوماهه تشریف دارن


شی وون:بده دوست ندارم با دخترای لوس و خودشیفته ای مثل تو حرف بزنم؟


سویونگ عصبانی شد و کیوهیون رو کنار زد ،میخواست بزنه تو صورت شی وون که شیوون دستشو 

میگیره ،سویونگ هم میخواد دست دیگشو ازاد کنه که شی وون هر دو دستشو


 رو هوا نگه میداره...تو همین موقعیت بود که یه سوسک سیاه از روی کفش سویونگ میره


 بالا روی پاهای برهنش...سویونگ هم جیغ میزنه و میپره بغل شی وون ...سوسکه هم میفته


 زمین و تا میخواد فرار کنه هیچول کفششو میذاره روش.


سویونگ که از این کارش حسابی قرمز شده بود سریع میاد پایین و عذرخواهی میکنه بعد هم


سریع از کافی شاپ میزنه بیرون.


بعد از این اتفاق همه اعضا مخصوصا شی وون داشتن با تعجب و همینطور لبخند به هم نگاه


 میکردن بجز یک نفر که اصلا حواسش نبود و هیچ لبخندی نمیزد،اون دونگه بود که نشسته


 بود وهنوز محو حرکات ته یون بود ...


دونگه بلند شد و رفت به سمت میز ته یون و یه برگه در اورد و گفت: میشه به منم امضا بدی؟


ته هون که فکرش مشغول سویونگ بود و داشت کتشو میپوشید تا بره دنبالش ،فکر کرد که


 دونگهه میخواد سربه سرش بذاره برای همین عصبی شد وبدون هیچ حرفی گذاشت و رفت.


دونگه هم پوفی کرد و رفت نشست پیش دوستاش


دونگه:شی وون تو میدونی چی شده که انقدر اون عصبی بود؟


هیچول:بهههه تازه میپرسی چی شده!!


دونگه نگاهی به هیچول کرد و گفت :نه جدا چی شده؟


کیوهیون:آها ...آخی ..دیدم خیره شدی به یه جا ،فکر نمیکردم انقدر جدی باشه؟


دونگه :منظورت چیه بچه؟؟!!!


کیوهیون:اووو هیچی هیچی هیونگ


دونگه با صدای بلند:ناسلامتی اومدیم اینجا خوش بگذزونیما ...گارسون پس چی شد این

 سفارش های ما!

گارسون:چشم چشم الان حاضر میشه

موضوع: love= hatred،

[ شنبه 14 مهر 1397 ] [ 07:14 ب.ظ ] [ mãtiñ ]

[ نظرات() ]